Wyślij pytanie

1000 znaków pozostało

Zapytaj burmistrza

Dzień dobry,
Chciałbym się dowiedzieć kiedy ruszy budowa obwodnicy Pińczowa.
Z poważaniem,
Paweł

Umowa z wykonawcą  została podpisana w maju bieżącego roku i jest w trakcie realizacji. Rozpoczęcie robót ziemnych planowane jest na marzec 2018 roku, a zakończenie 30 października 2019 roku.

Z poważaniem,

Włodzimierz Badurak

 

Dzień dobry,
W jaki sposób w Pińczowie będzie obchodzone Święto Wojska Polskiego?
Z poważaniem,
Jerzy Nowak

Uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego rozpoczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie - w intencji żołnieży, następnie złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem w Parku Miejskim. Kolejnym punktem będzie przemarsz na miejsce straceń "Zawięzienie", odegranie sygnału WP, Śpij kolego i Wojenko Wojenko oraz złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.

Z poważaniem,

Włodzimierz Badurak

 

Dzień dobry,

Dla kogo wybudowana jest ulica nad Zalewem? Auta jeżdżą na pełnym gazie, brak chodnika i pobocza dla pieszych, brak jakichkolwiek oznakowań. Uciec przed szaleńcem nie ma gdzie.

Z poważaniem,                                                                                                                                                                                                                                  

Krystyna Pawłowska

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2018 r. w sprawie drogi nad Zalewem w Pińczowie, informuję że droga została wykonana dla mieszkańców. W/w droga została zaprojektowana przez projektantaz uprawniwniami w istniejącym pasie drogowym, który jest bardzo ograniczony, z jednej strony ogrodzeniem terenu ujęcia wody, a z drugiej linią brzegową starego koryta rzeki Nidy (:doprowadzalnika"). W terenie zabudowanym na całym obszarze miasta obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h.

Z wyrazami szacunku

Włodzimierz Badurak