Wydawnictwa promocyjne

Ulotka z opisem oraz zdjęciami zabytków Pińczowa oraz ciekawych miejsc na Ponidziu przygotowana w języku polskim i angielskim.

„W Pińczowie dnieje” – bogato ilustrowany przewodnik po Pińczowie. Bogate dziedzictwo historyczne, liczne zabytki, ciekawy kalendarz wydarzeń kulturalnych oraz unikatowa przyroda sprawia, że Pińczów określany jest sercem i duszą Ponidzia, niekwestionowaną jego stolicą. Rok wydania: 2013

Klasztor OO Franciszkanów-Reformatów w Pińczowie Ponad 100 - stronicowe wydawnictwo autorstwa historyka Andrzeja Dziubińskiego opisujące historię Klasztoru OO. Franciszkanów i dzieje kultu św. Prospera. Książka bogato ilustrowana jest fotografiami Pińczowa. Wydano na zlecenie: Towarzystwa Przyjaciół Ponidzia Rok wydania: 2009

Pińczów w latach reformacji 1550-1586 Pińczów in Reformation times 1550-1586 Folder opisuje wyjątkowy w dziejach Pińczowa okres reformacji, który zapewnił miastu trwały ślad na kartach naszej historii narodowej. Autorem opracowania jest Andrzej Dziubiński. Prospekt dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Tłumaczenie na j. angielski - Agnieszka Maria Gernand Rok wydania: 2009

Synagoga Stara w Pińczowie The Old Synagogue in Pińczów Folder promocyjny opisujący pełen dostojeństwa i jedyne dobrze zachowane świadectwo obecności Żydów w mieście. W folderze opisano historię i aktualny opis Synagogi. Całość uzupełniają zdjęcia z archiwum Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Prospekt dostępny w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Tłumaczenie na j. angielski - Agnieszka Maria Gernand Rok wydania: 2009

Spacerownik Gminny Ilustrowany autorstwa Andrzeja Dziubińskiego napisany został w formie przewodnika po sołectwach wchodzących w skład struktury administracyjnej Gminy Pińczów. W Spacerowniku znajdą Państwo informacje głównie z dziedziny historii. Do tekstu włączono liczne fotografie, a z tych szczególne wrażenie robią zdjęcia lotnicze wykonane przez Alicję Mazurek, zupełnie przełomowe w obrazowaniu naszego kawałka Polski.

"Adolf Dygasiński - człowiek z Ponidzia" to nowe, poszerzone wydanie książki o wybitnym pisarzu i publicyście Adolfie Dygasińskim. Wydawnictwo, które powstało staraniem Muzeum Regionalnego w Pińczowie, dedykowane jest przypadającej w tym roku 170. rocznicy urodzin pisarza.W książce znajduje się kalendarium życia i twórczości Dygasińskiego, opracowanie Marty Meduckiej "Adolf Dygasiński - człowiek z Ponidzia" oraz słowniczek geograficzno-literacki okolic Pińczowa upamiętnionych piórem Adolfa Dygasińskiego. Rok wydania: 2009

Album Pińczów...580 lat praw miejskich jest wydawnictwem promocyjnym Urzędu Miejskiego dedykowanym 580 rocznicy nadania praw miejskich Pińczowowi przez Króla Władysława Jagiełłę. Album zdjęciowy pokazuje urodę miasta w jego licznych zabytkach, oryginalnej przyrodzie i ludziach. Całość poprzedzona została tekstem przypominającym jego przedlokacyjne dzieje. Rok wydania: 2008

Zestaw okolicznościowych pocztówek – reprintów archiwalnych, najstarszych i najciekawszych zdjęć Pińczowa począwszy od XVII w. po okres międzywojenny. Szesnaście pocztówek w etui z polskim i angielskim opisem najciekawszych wizerunków miasta na przestrzeni dziejów i podaniem ich autorów. Rok wydania: 2008

Przechadzka po Pińczowie i okolicy to ciekawy i polecany każdemu turyście przewodnik, z którym poznają Państwo najważniejsze zabytki Pińczowa oraz atrakcje turystyczne znajdujące się w okolicach miasta. Całość uzupełniona jest historią Pińczowa ujętą w formie kalendarium - począwszy od XIV wieku. Autorem Przechadzki jest Andrzej Dziubiński. Rok wydania: 2007

Publikacja „Sławne i znane postacie postacie w dziejach Pińczowa” to obszerny przewodnik do stałej wystawy Jana Góreckiego w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Pokazane są tutaj osoby z różnych stuleci – od XV w. poczynając, najrozmaitszych profesji i zasług: wysocy urzędnicy państwowi i dostojnicy kościelni, politycy i intelektualiści, artyści i literaci, wojskowi i konspiratorzy. Rok wydania: 2007

Zeszyty z Pińczowskich Spotkań Historycznych to bardzo istotny zapis dziejów miasta: jego szkół i instytucji, Żydów- mieszkańców miasta, powstań i zbrojnej konspiracji, architektury, harcerstwa, kolejki wąskotorowej. Materiały pochodzą z sesji naukowych, które organizuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. J. O. Szanieckiego w rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Od 1997 r. odbyło się dwanaście spotkań. Rok wydania: od 1997 roku wydawnictwo ciągłe

W Pińczowskich rozmaitościach opisano wiele ciekawostek związanych m.in. z pochodzeniem nazwy Pińczów, legendą o herbie miasta oraz przysłowia z Pińczowem w roli głównej. W opracowaniu znalazły się również pińczowskie toponimia oraz opis ulic współczesnego Pińczowa. Wydawnictwo ilustrowane jest rysunkami Małgorzaty Marszalik-Znojek. Rok wydania: 2000