Dla mieszkańca

Wydział Organizacyjno - Obywatelski

Sekretarz Gminy (Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego) 
mgr Marcin Kozłowski

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345260 

Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Organizacyjnych
mgr Maria Wojciechowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345210

Radca Prawny
mgr Bożena Sadłos
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 32
tel.412345211

Stanowisko pracy ds. Kadr 
mgr Małgorzata Buczak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 24,
tel. 412345214

Audytor wewnętrzny
mgr Agnieszka Kurpińska-Boksa
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 0413573871

Głowny specjalista ds. działalności gospodarczej
mgr Rafał Gwiaździński
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345213

Pomoc administracyjna
Paweł Klaczak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345213

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego
mgr Anna Sokołowska - Toboła
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 29,
tel. 412345215

Stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych
inż Zbigniew Kaczmarczyk
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 29,
tel. 412345215 

Stanowisko ds Płac
Karolina Maj
tel. 412345224

Informatyk
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 30,
tel. 412345212

Kierowca
Tadeusz Pietrusiński
Urząd Miejski w Pińczowie,
tel. 412345223                                                                                                          

Obsługa Rady Miejskiej
lic Mirosława Ciesielska 
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23
tel. 412345218

Obsługa stałych Komisji Rady Miejskiej
Bożena Kowalska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345219

Obsługa sekretariatu Urzędu Miejskiego
Magdalena Bednarz
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 20,
tel. 0413573871-75

Stanowisko pracy ds. wojskowych i obrony cywilnej
Jolanta Gaj
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4,
tel.412345262

Podinspektor ds. PPOŻ, ładu i porządku publicznego
Tomasz Dryja
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345222

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
Telefon: 041 357-26-12, 412345381

Kierownik USC - mgr inż. Jerzy Lechowski
Z-ca Kierownika
mgr Urszula Wilkus
Inspektor
Grażyna Michno

Stanowisko pracy ds. dowodów osobistych 
lic Teresa Musiał
Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
tel. 041 357-26-12, 412345380

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
Lidia Olszycka
Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
tel. 041 357-26-12, 412345380

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności
Anastazja Gwiaździńska
Ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów
tel. 041 357-26-12, 412345380

Wydział Finansowo-Budżetowy

Naczelnik Wydziału (Skarbnik Gminy)
mgr Mirosława Wiśniewska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 7,
tel. 412345110 

Zastępca Naczelnika Wydziału (Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej)
mgr Anna Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345111

Kierownik Referatu Rachunkowości Poboru Podatków i Opłat
mgr Aneta Gadawska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345117

Kontroler Finansowy
mgr Iwona Mitręga
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 31,
tel. 412345261  

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
mgr inż. Agnieszka Kostecka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 6,
tel. 412345121

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
mgr Izabela Jankowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 5,
tel. 412345123

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
mgr Magdalena Ciekalska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 5,
tel. 412345114

Główny specjalista ds. księgowości podatkowej 
mgr inż. Stanisława Kwiecińska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345118

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 
mgr Anna Zacharz - Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345118

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 
mgr Agnieszka Radkiewicz
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345118

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej 
Paweł Stochla
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345118

Stanowisko pracy ds. płac 
mgr Barbara Kielian
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 6,
tel. 412345121

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego
Magdalena Kowalska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345112

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego
mgr Anna Wdówka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345113

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatkowego 
inż. Kamila Cieśla (zastępstwo mgr Beata Kociełek)
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 13,
tel. 412345125

Stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej
Urszula Pasek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 11
tel. 412345116

Kasjer
mgr Kinga Ostrowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345120

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Naczelnik Wydziału
Inż. Piotr Winiarski
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 1
tel. 412345130

Stanowiska pracy ds. przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów urządzeń i obiektów gminnych:

Przemysław Fatyga
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4
tel. 412345134

mgr inż. Bernarda Bugaj
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 2
tel. 412345136

mgr inż. Edyta Pawlusek
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 3
tel. 412345131

mgr inż. Bartłomiej Piasecki
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 3
tel.412345132

Stanowiska pracy ds. ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, planowania przestrzennego, aktualizacji planu, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego:

mgr Marcin Ziemba
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 16
tel. 412345161

inż. Agnieszka Hajos
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15
tel. 412345163

mgr inż. Dariusz Golik
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 15
tel.412345162

Stanowisko pracy ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Pińczów

Andrzej Gajda  pokój nr 16
tel.412345166

Podinspektor ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
inż. Renata Grabiwoda
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4a
tel. 412345134

Referent ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
mgr Iwona Chlewicka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4a
tel. 412345137

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Naczelnik Wydziału  
lic. Krystyna Gruszka
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój  nr 33,
tel. 412345360

Inspektor ds. Promocji  i Sportu
mgr Monika Młyńczak
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 33,
tel. 412345363

Podinspektor ds. Oświaty, zdrowia i pomocy społecznej
mgr Ewa Zacharz
Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój nr 33,
tel. 412345361

Inspektor ds. Kultury i Turystyki  
lic. Ewa Bawor
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33,
tel. 412345365

Inspektor ds Obsługi spółek i obsługi spółek
mgr Elżbieta Mazur
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345366

Inspektor ds Systemu Informacji Oświatowej
mgr inż Małgorzata Maszewska

tel. 412345362

Podinspektor ds. Przepływu informacji i współpracy międzynarodowej
mgr Paweł Poros
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345222

Inspektor ds. Oświaty i służby zdrowia

mgr Ewelina Pięta

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 33
tel. 412345361

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem

Naczelnik Wydziału
mgr inż Stanisław Ryznar
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 42
tel. 412345310

mgr Alina Pełka
Zastępca Naczelnika Wydziału
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 38
tel. 412345319 

Inspektor ds utrzymania zieleni miejskiej, oświetlenia
lic. Bożena Liber
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 38
tel. 412345318

Inspektor ds ochrony środowiska i gospodarki wodnej
lic. Agnieszka Nowak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345317

Inspektor ds utrzymania dróg
Waldemar Szymczyk
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40
tel. 412345316

Inspektor ds gospodarki nieruchomościami
mgr Monika Karpińska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 41
tel. 412345315

Młodszy referent ds geodezji
lic Małgorzata Łaganowska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345311

Inspektor ds Ochrony środowiska
inż Hubert Bochniak
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 43
tel. 412345311

Inspektor
mgr inż Anna Kawiorska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 39
tel. 412345320

Podinspektor ds. utrzymania zieleni i oświetlenia ulicznego oraz organizacji robót publicznych
Podinspektor Leszek Misztal
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 40
tel. 412345331      

Referat Gospodarli Lokalami Mieszkalnymi

Kierownik Referatu Jacek Zarański
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 36
tel. 412345322

Inspektor
Urszula Piwowarska
Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 37
tel. 412345321