Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 05.08.2019

W Urzędzie Miejskim w Pińczowie w miesiącu sierpniu 2019 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy limit 100 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

- dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (Dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pińczowie pokój nr 12. Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej:

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2019 r.

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.