Archiwum

Powrót do listy aktualności

Umowa na wymianę oświetlenia podpisana 11.06.2019

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pińczowie została podpisana umowa na zadanie p.n.: Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów” z firma CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4” Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Kwota umowy opiewa na sumę 2 916 330,00 zł, a wkład własny Gminy wynosi 437 449,50 zł i stanowi 15 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zostanie wymienione na terenie całej Gminy Pińczów 2235 szt. opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED z towarzyszącymi urządzeniami.

 

umowa ośw 1

umowa ośw 2