Archiwum

Powrót do listy aktualności

Obradują Komisje Rady Miejskiej 01.08.2019

Informujemy, że posiedzenie Komisji Skar, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz.9:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie materiałów w sprawie odmowy przez Gminę Pińczów pokrycia kosztów uczestnictwa ucznia w projekcie Polskich Szkół Internetowych Libratus.

3. Wypracowanie stanowiska Komisji w/w sprawie.

4. Zamknięcie posiedzenia.