Archiwum

Powrót do listy aktualności

Obradują Komisje Rady Miejskiej 12.06.2019

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.