Archiwum

Powrót do listy aktualności

Kapsuła czasu umieszczona 21.06.2019

Dzisiejszy dzień zapisze się na długo w historii naszego miasta. Na dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie umieszczono kapsułę czasu.

Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nr rejestru 357/A  – krzyż na wieży dzwonnicy kościoła parafialnego pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Po renowacji postanowiono umieścić w dzwonnicy kapsułę czasu, która zawiera dane o gminie Pińczów, informację o obecnych władzach rządowych i samorządowych, kościelnych, książkę dotyczącą historii miasta, zdjęcia, list do przyszłych pokoleń, monety, gazetę z informacją o renowacji krzyża na dzwonnicy. W krótkiej uroczystości uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak, Proboszcz parafii św. Jana ks. dziekan Jan Staworzyński oraz konserwator dzieł sztuki i inżynier budownictwa Paweł Sobczyński, który umieścił kapsułę w specjalnie przygotowanym miejscu na dzwonnicy.

 

kapsuła 1

kapsuła 2

kapsuła 3

kapsuła 4

kapsuła 5