Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja dotycząca głosowania - Budżet Obywatelski 2019 13.08.2019

W terminie od 1 do 20 września 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pińczowa.

Głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pińczowie ul. 3 Maja 10 /urna obok punktu informacyjnego na I piętrze/,

lub elektronicznie:

  1. kartę do głosowania można pobrać ze strony: www.pinczow.com.pl, lub w punkcie do głosowania.
  2. wypełnioną kartę należy przesłać na adres poczty: sekretariat@pinczow.com.pl lub fax Urzędu Miejskiego numer fax 41 357 26 45.

Karty do głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym głosowanie.

Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.