Archiwum

Powrót do listy aktualności

Będzie można składać wnioski o szacowanie szkód z powodu przymrozków 26.05.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pińczów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- przymrozków wiosennych poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wnioski przyjmowane będą od 27.05.2020r. do 10.06.2020 r.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest na stronie urzędu. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem(powierzchnia upraw zgłoszonych do oszacowania musi być zgodna z powierzchnią upraw zgłoszonych do ARiMR) oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Więcej informacji będzie można uzyskać pod nr telefonu: 41 234 53 11.

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2020 r. (Kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie na 2020r. z mapkami, nie dołączać wniosków otrzymanych z ARiMR),

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty,

3. Kopia polisy ubezpieczenia upraw rolnych.

Uwaga!!!

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Uprawy uszkodzone muszą być na polu w dniu spisywania protokołu szkód. Uprawy zlikwidowane nie będą brane pod uwagę.        

Ważne !!!      

W załączniku do wniosku o szacowanie strat należy wpisać powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych, które muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie na rok 2020 oraz szczegółowo (zgodnie z wykazem upraw dołączonych do wniosku).Ponadto gatunki zwierząt należy rozpisać we wniosku według grup wiekowych( zgodnie z załącznikiem).