Archiwum

Powrót do listy aktualności

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 28.05.2020

W związku ze stanem pandemii oraz zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, stosowaniem i używaniem rękawiczek ochronnych, znacznie wzrosła ilość odpadów zużytych środków ochrony osobistej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju w trosce o zdrowie nas wszystkich kieruje apel do Władz Gmin o zwrócenie szczególnej uwagi na zanieczyszczenie przestrzeni publicznej (tj. ulic, chodników, przystanków, parków), poprzez nieprawidłowe postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii. Istotne jest zachowanie porządku i bieżącej czystości na terenie gmin, jak również zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku. W przypadku sklepów i innych prywatnych nieruchomości, ich właściciele zobowiązani są do sprzątania terenu. Pracownicy, sprzątający rozrzucone rękawiczki, są narażeni na zakażenie koronawirusem. Dlatego, tak ważne jest zachowanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem, odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych, co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.